Catàleg de productes

Carandini
editorial

Catàleg general dels productes d'il·luminació Carandini. 

Projecte on es combina descripció fotogràfica amb els aspectes més tècnics de cada peça.

Altres projectes: