Informe anual 2012 Tersa

TERSA
editorial

Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), és l’empresa pública que tracta i gestiona els residus municipals generats pels ciutadans de Barcelona i dels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

La memòria de l’Informe Anual 2012 és la primera que hem dissenyat i maquetat des d'Aymerich Comunicació i que representa un pas endavant cap a una renovació del disseny, la presentació dels continguts i dels gràfics de Tersa.

Altres projectes:

Fundación Oso Pardo
Turisme Gencat