Lona gràfica

Parc Científic de BCN
espai & senyalètica

Altres projectes:

Fundació Societat Coneixement
Grupo AIA