Marca corporativa

Grup Opinòmetre
imatge corporativa

Disseny de la imatge de la marca i la papereria del Grup Opinòmetre i de les submarques que composen el grup: Institut Opinòmetre, Count Transport i L'Observatori.

Els estudis de mercat i la opinió pública són el material sensible aque hem volgut simplificar per extreure'n l'univers gràfic. Així hem creat una marca on cada empresa té una identitat pròpia però alhora, totes juntes formen un conjunt, un grup, representat per la figura del cercle, però diferenciat amb colors propis.

Altres projectes:

Generalitat de Catalunya
Aquamedia Advertising
Fundació Societat Coneixement