Peça promocional 2008

Aymerich Comunicació
materials de promoció

Aquesta va ser durant un parell d'anys la nostra peça promocional. Amb ella presentàvem els projectes més significatius del moment per una banda i per l’altra, amb elements molt visuals, explicàvem com treballem.

La recordem afectuosament amb el sobrenom de l’acordió

Altres projectes: