Branding i senyalística

Node és un projecte de brading arquitectònic. És el nom del projecte i de l’edifici, però també el fil conductor de la proposta creativa. I d’aquí es crea una marca sostenible, innovadora, integradora i eficient, igual que l’edifici de Node.

També és alhora un projecte de senyalística, on la gràfica transcendeix el seu format més tradicional per fusionar-se amb l’espai i representar la realitat del què és Node: un sistema que connecta les persones i els espais dels diferents empreses del grup Estabanell.

 

L’univers gràfic es fusiona amb l’arquitectònic donant lloc a un espai que simula un circuit amb elements interconnectats que entren i que surten. Des dels pictogrames a la senyalística de l’edifici, fins a les declinacions del sistema gràfic de NODE, tot està dissenyat per plasmar la identitat de la marca en la singularitat de l’edifici.