Fleet me
Identitat corporativa
Estratègia, posicionament, concepte i desenvolupament del Branding de Fleetme, un projecte que llança una solució de mobilitat sostenible a l’illa de Menorca.
D’aquesta idea en sorgeix una marca potent i dinàmica que, adreçada a un públic jove, vol transmetre l’alegria de conduir i la possibilitat que un nou paradigma és possible. El degradat del blau de les aigües de l’illa de Menorca esdevé protagonista i és present a tot l’univers gràfic conjuntament amb l’element circuit, que es crea a la doble lletra e del logotip. Un concepte que trobem repetit i en diferents formes en tots els elements de comunicació de la marca i que ajuda a reforçar la idea de dinamisme i alegria que transmet Fleet me.

Reader Interactions